flags

با آزود

یک قدم جلوتر از رقبا قدم بردارید

اگر می خواهید رقبای اصلی خود را بشناسید و جایگاه خودتان را در بازار پیدا کنید
یا قصد ورود به یک بازار جدید یا تولید یک محصول یا ارائه یک خدمت جدید را دارید
راهکار پیشنهادی ما در این مرحله تحقیقات بازار است.

ما در آزود به عنوان
یک شرکت تحقیقات بازار دغدغه‌‌های شما را درک می‌کنیم؛

در شرایطی که فروش به سادگی اتفاق نمی‌افتد، برندها همواره با این دغدغه روبرو هستند که سرمایه‌شان در راه اشتباه هزینه شود و  از آن نتیجه نگیرند. یکی از این حوزه‌ها ارتباطات و تبلیغات است که به سرمایه‌ی مالی و زمانی کلانی نیاز دارد. صاحبان برندها نگرانند که سرمایه‌ای که گذاشته می شود برایشان اثربخشی نداشته باشد و منجر به اهداف معین شده نشود. هزینه برای هیچ!

آگاهی چیزی است که ما
با تخصص در تحقیقات بازار به شما می‌دهیم؛

آنچه می تواند نیروبخش شما برای رفع دغدغه‌های موجود در کسب‌و‌کارتان باشد آگاهی است. دانستن اینکه چه چیزی برای مشتریان اهمیت دارد و نیازهایشان چیست، از چه راه‌هایی می‌توان با مشتریان ارتباط و تعاملی بلند مدت ایجاد کرد، درباره‌ی برند و رقبا چگونه فکر می‌کنند و اینکه نتیجه‌ی تلاش‌ها در تعامل و ارتباط با مشتریان چطور دریافت شده و چه میزان اثربخش بوده است. آگاهی نسبت به این موضوعات با استفاده از روش‌های مختلف تحقیقات بازار این امکان را به ما می‌دهد که بتوانیم برای هر قدمی که می خواهیم برداریم به صورت دقیق برنامه‌ریزی کنیم و از تجربیات گذشته درس بگیریم و به اهداف مشخص شده برسیم. ما در آزود برای پاسخ به همین دغدغه از طریق تحقیقات بازار ایستاده‌ایم. 

حوزه فعالیت آزود

با پکیج‌ها و خدمات منحصر بفرد ما یک قدم جلوتر از رقبا بازار را پیش‌بینی کنید.
ما در صنایع و حوزه های مختلفی خدمات تحقیقات بازار را ارائه می دهیم.

دسترسی به کیفیتِ کمیت قول ماست

ما ایستاده‌ایم که با دیتا و خروجی‌های قابل اطمینان و اثربخش مشتریانمان را آگاه و آن‌ها را در جهت رفع دغدغه‌هایشان حمایت کنیم؛ این تعهد ما است.

درباره آزود

ارائه‌ی داده‌های دقیق و صادقانه به مشتریان براساس نیاز آن‎‌ها، در حوزه‌ تحقیقات بازار رسالت اصلی ما در آزود است.
برای تحقق این رسالت، همکاران سوپروایزر ما در 31 استان با بیش از 300 پرسشگر در سراسر کشور همکاری می‌کنند. استفاده از اپلیکیشن اختصاصی در پروژه‌های پرسشگری میدانی و تلفنی، این امکان را به ما داده است که در جمع‌آوری اطلاعات سرعت عمل داشته باشیم.

موفقیت پروژه‌ها
%
سابقه فعالیت
+
مشتری رضایتمند
+
کارمند حرفه‌ای
+

اعتماد کنندگان به آزود

تماس شما می‌تواند تحولی در کسب و کارتان ایجاد کند.

ما در آزود به عنوان
یک شرکت تحقیقات بازار دغدغه‌‌های شما را درک می‌کنیم؛

در شرایطی که فروش به سادگی اتفاق نمی‌افتد، برندها همواره با این دغدغه روبرو هستند که سرمایه‌شان در راه اشتباه هزینه شود و  از آن نتیجه نگیرند. یکی از این حوزه‌ها ارتباطات و تبلیغات است که به سرمایه‌ی مالی و زمانی کلانی نیاز دارد. صاحبان برندها نگرانند که سرمایه‌ای که گذاشته می شود برایشان اثربخشی نداشته باشد و منجر به اهداف معین شده نشود. هزینه برای هیچ!

آگاهی چیزی است که ما
با تخصص در تحقیقات بازار به شما می‌دهیم؛

آنچه می تواند نیروبخش شما برای رفع دغدغه‌های موجود در کسب‌و‌کارتان باشد آگاهی است. دانستن اینکه چه چیزی برای مشتریان اهمیت دارد و نیازهایشان چیست، از چه راه‌هایی می‌توان با مشتریان ارتباط و تعاملی بلند مدت ایجاد کرد، درباره‌ی برند و رقبا چگونه فکر می‌کنند و اینکه نتیجه‌ی تلاش‌ها در تعامل و ارتباط با مشتریان چطور دریافت شده و چه میزان اثربخش بوده است. آگاهی نسبت به این موضوعات با استفاده از روش‌های مختلف تحقیقات بازار این امکان را به ما می‌دهد که بتوانیم برای هر قدمی که می خواهیم برداریم به صورت دقیق برنامه‌ریزی کنیم و از تجربیات گذشته درس بگیریم و به اهداف مشخص شده برسیم. ما در آزود برای پاسخ به همین دغدغه از طریق تحقیقات بازار ایستاده‌ایم. 

حوزه فعالیت آزود

با پکیج‌ها و خدمات منحصر بفرد ما یک قدم جلوتر از رقبا بازار را پیش‌بینی کنید.
ما در صنایع و حوزه های مختلفی خدمات تحقیقات بازار را ارائه می دهیم.

قول ما

دسترسی به کیفیتِ کمیت است

ما ایستاده‌ایم که با دیتا و خروجی‌های قابل اطمینان و اثربخش مشتریانمان را آگاه و آن‌ها را در جهت رفع دغدغه‌هایشان حمایت کنیم؛ این تعهد ما است.

درباره آزود

ارائه‌ی داده‌های دقیق و صادقانه به مشتریان براساس نیاز آن‎‌ها، در حوزه‌ تحقیقات بازار رسالت اصلی ما در آزود است.
برای تحقق این رسالت، همکاران سوپروایزر ما در 31 استان با بیش از 300 پرسشگر در سراسر کشور همکاری می‌کنند. استفاده از اپلیکیشن اختصاصی در پروژه‌های پرسشگری میدانی و تلفنی، این امکان را به ما داده است که در جمع‌آوری اطلاعات سرعت عمل داشته باشیم.

موفقیت پروژه‌ها
%
سابقه فعالیت
+
مشتری رضایتمند
+
کارمند حرفه‌ای
+

برخی پروژه‌های تحقیقات بازار

اعتمادکنندگان به آزود

تماس شما می‌تواند تحولی در کسب و کارتان ایجاد کند.

ما در آزود به عنوان یک شرکت تحقیقات بازار دغدغه‌‌های شما را درک می‌کنیم؛

در شرایطی که فروش به سادگی اتفاق نمی‌افتد، برندها همواره با این دغدغه روبرو هستند که سرمایه‌شان در راه اشتباه هزینه شود و  از آن نتیجه نگیرند. یکی از این حوزه‌ها ارتباطات و تبلیغات است که به سرمایه‌ی مالی و زمانی کلانی نیاز دارد. صاحبان برندها نگرانند که سرمایه‌ای که گذاشته می شود برایشان اثربخشی نداشته باشد و منجر به اهداف معین شده نشود.
هزینه برای هیچ!

آگاهی چیزی است که ما با تخصص در تحقیقات بازار به شما می‌دهیم؛

آنچه می تواند نیروبخش شما برای رفع دغدغه‌های موجود در کسب‌و‌کارتان باشد آگاهی است. دانستن اینکه چه چیزی برای مشتریان اهمیت دارد و نیازهایشان چیست، از چه راه‌هایی می‌توان با مشتریان ارتباط و تعاملی بلند مدت ایجاد کرد، درباره‌ی برند و رقبا چگونه فکر می‌کنند و اینکه نتیجه‌ی تلاش‌ها در تعامل و ارتباط با مشتریان چطور دریافت شده و چه میزان اثربخش بوده است. آگاهی نسبت به این موضوعات با استفاده از روش‌های مختلف تحقیقات بازار این امکان را به ما می‌دهد که بتوانیم برای هر قدمی که می خواهیم برداریم به صورت دقیق برنامه‌ریزی کنیم و از تجربیات گذشته درس بگیریم و به اهداف مشخص شده برسیم. ما در آزود برای پاسخ به همین دغدغه از طریق تحقیقات بازار ایستاده‌ایم. 

حوزه فعالیت آزود

با پکیج‌ها و خدمات منحصر بفرد ما یک قدم جلوتر از رقبا بازار را پیش‌بینی کنید.
ما در صنایع و حوزه های مختلفی خدمات نحقیقات بازار را ارائه می دهیم.

قول ما

دسترسی به کیفیتِ کمیت است

ما ایستاده‌ایم که با دیتا و خروجی‌های قابل اطمینان و اثربخش مشتریانمان را آگاه و آن‌ها را در جهت رفع دغدغه‌هایشان حمایت کنیم؛ این تعهد ما است.

درباره آزود

ارائه‌ی داده‌های دقیق و صادقانه به مشتریان براساس نیاز آن‎‌ها، در حوزه‌ تحقیقات بازار رسالت اصلی ما در آزود است.
برای تحقق این رسالت، همکاران سوپروایزر ما در 31 استان با بیش از 300 پرسشگر در سراسر کشور همکاری می‌کنند. استفاده از اپلیکیشن اختصاصی در پروژه‌های پرسشگری میدانی و تلفنی، این امکان را به ما داده است که در جمع‌آوری اطلاعات سرعت عمل داشته باشیم.

موفقیت پروژه‌ها
%
سابقه فعالیت
+
مشتری رضایتمند
+
کارمند حرفه‌ای​
+

اعتمادکنندگان به آزود

تماس شما می‌تواند تحولی در کسب و کارتان ایجاد کند.