flags

تحقیقات محصول

 

تحقیقات محصول

 

درقدم اول کارفرما ابتدا باید از بازار هدف خود شناخت کاملی به دست آورد، مخاطبین خود را شناسایی کند، بداند که مخاطبین چه چیزی را دوست دارند و چه چیزی برایشان جذاب نیست.

در ایران به دلیل تنوع اقلیمی، فرهنگی و قومیتی گاها میزان فروش محصولات در مناطق مختلف متفاوت است.

با انجام تحقیقات محصول، شرکت‌ها و سازمان‌ها متوجه می‌شوند نیاز بازار چیست، مشتریان از چه محصولی استقبال می‌کنند و چه ویژگی هایی از محصول برای چه مخاطبینی مورد توجه است.

با انجام تحقیقات محصول کارفرما ضعف‌ها و قوت‌های محصولاتش را می‌شناسد و مزیت‌های رقابتی خود را نسبت به رقبا شناسایی می‌کند.

img