flags

از عنوان رفتار مصرف کننده بر می‌آید که مصرف‌کنندگان ، بازیگران اصلی صحنه بازار هستند. در دیدگاه جمعیت شناختی در نظریه ایفای نقش گفته می‌شود که قسمت زیادی از رفتار مصرف کننده شبیه بازی کردن در یک نمایش است. از آنجا که افراد نقش های مختلف زیادی ایفا می‌کنند، بسته به نمایش و نقش خود در آن تصمیمات مصرفی خود را تغییر می‌دهند.

در حوزه مطالعات مصرف کننده به سوالات اساسی زیر پاسخ می‌دهیم:

  1. مصرف‌کننده‌ی محصولات شما چه کسی است؟
  2. سایز بازار محصولات شما چقدر است؟
  3. نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به محصولات شما چیست؟
  4. میزان رضایت مصرف‌کنندگان از محصولات شما چقدر است؟

یکی از رایج‌ترین مطالعات، تحقیق در حوزه‌ی مصرف‌کنندگان است. در این نوع بررسی‌ها از اغلب روش‌های کمّی و روش‌های کیفی استفاده می‌شود.