flags

مطالعات برند

مطالعات برند

 

امروزه نام تجاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

هر سازمان و شرکتی در پی افزایش شناخت مخاطبین خود نسبت به نام تجاری خویش است، به طبع با افزایش شناخت می‌تواند قدرت و نفوذ خود را در بازار هدف افزایش دهد.

img

تحقیقات برند برای چه سازمان هایی مفید است؟

  • سازمان‌هایی که قصد ایجاد برند جدید دارند.
  • آن هایی که قصد افزایش شناخت مخاطب نسبت به برند خود را دارند.
  • سازمان هایی که می‌خواهند برند خود را حفظ کنند.
img

در مطالعات برند به پرسش هایی نظیر پرسش‌های زیر پاسخ داده می‌شود:

چه تحقیقاتی در مطالعات برند انجام میگیرد؟
شناخت مشتریان از برند چقدر است؟
مخاطبین کدام برندها را به خاطر می‌سپارند؟
چه برندهایی مورد علاقه مخاطبین است و چه برندهایی نیست؟
میزان وفاداری مشتریان به برندهای اصلی چقدر است؟

آزود با استفاده از تکنیک‌های خاص خود در تحقیقات و داشتن نیرویی کار آزموده و متبحر به مطالعات در خصوص برند را برای کارفرمایان خود به ثمر می‌رساند.

img