flags

تحقیقات اسنادی

در روش اسنادی محقق با استفاده از اسناد و مدارک و بررسی سوابق مورد نیاز به انجام تحقیقات می پردازد.

امروزه با آنلاین بودن اکثر کارها و وجود بیشتر اطلاعات در فضای مجازی و اینترنت اینطور به نظر می رسد که استناد به همه‌ی اطلاعات برای تحقیقات به راحتی امکان پذیر است. اما وجود رویکرد محرمانه نگه داشتن اسناد در بسیاری از سازمان‌های دولتی و غیردولتی امکان دستیابی به بسیاری از اسناد را مشکل ساخته است.

شرکت تحقیقات بازار آزود با استفاده از به روزترین تکنیک ها و کسب مجوزهای لازم، تحقیقات اسنادی را برای مشتریانش با چابکی قابل قبول انجام می‌دهد.